Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Zadaj pytanie burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2009-11-30, przez Sebastian
Czy jest określony jakiś termin wykonania choć części ścieżki rowerowej wokół jeziora średzkiego ? Np od tamy do pierwszej planowanej kładki przez jezioro.
Wynika to z planu zagospodarowania obrzeży jeziora średzkiego uchwalonego 25.10.2005.
http://www.sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=17&menu=75&artykul=80&akcja=artykul

Myślę, że Środa jako misato ludzi aktywnych zasługuje na szybką realizację tego ciekawego przedsięwzięcia.

http://www.gazetasredzka.pl/forum/viewtopic.php?t=706
 
Właścicielem jeziora jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Zarząd Melioracji nie jest obecnie w stanie wskazać czy linia brzegowa jeziora jest tożsama z granicą działki, na której znajduje się jezioro. Zgodnie z poczynionym ustaleniem z Zarządem Melioracji gmina przygotuje aktualizowaną mapę stanu jeziora, na podstawie której Zarząd określi możliwy przebieg ścieżki rowerowej. Sporządzona mapa odpowie również na pytanie czy ścieżka będzie przebiegać przez teren należący do gminy, Zarządu Melioracji, Starostwa Powiatowego czy osób prywatnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu jeziora od strony ul. Nekielskiej będzie zmieniany ponieważ aby powstała tam ścieżka rowerowa gmina musiałaby by wykupić cały teren zieleni publicznej o charakterze ochronnym i rekreacyjnym. Zmianę planu musi poprzedzić zmiana studium uwarunkowań przestrzennych gminy, co rozpocznie w marcu br.

W bieżącym roku zakładam, że zostanie wykonana ścieżka wzdłuż jeziora od strony ul. Plażowej. Rozważanym rozwiązaniem technicznym jest utwardzenie ścieżki piaskiem i kamieniem o bardzo małej granulacji. Byłaby to metoda podobna do tej, jaką wykonano tymczasowe utwardzenie nawierzchni np. ulicy Ignaszaka.

Z poważaniem

Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
 
Pytanie zadane dnia 2009-08-20, przez Sylwia
Będzie przyznane stypendium socjalne na rok szkolny 2009/2010? Dla szkół ponadgimnazjalnych?
 
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2009/2010

Prawo do ubiegania się o świadczenie mają uczniowie, których dochód na jednego członka w rodzinie wynosi 351 zł.

Stypendia są przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym (w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych odpowiednio od października do czerwca).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września (a w przypadku wskazanych wyżej kolegiów – do 15 października) danego roku szkolnego.
 
Pytanie zadane dnia 2009-08-07, przez ada
czy są przewidziane dofinansowania do zakupu podręczników?
 
Program "Wyprawka szkolna" skierowany jest do uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, I klasie gimnazjum, I klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej

O dofinansowanie mogą starać się osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł. Zdarzają się również sytuacje, kiedy będzie on wyższy, a dofinansowanie może być przyznane. - Jest to m.in. w przypadku niewielkiego przekroczenia tego kryterium, rodziny wielodzietnej lub przemocy w rodzinie .Należy wtedy do wniosku dołączyć uzasadnienie.
Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników wyniesie:

• do 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,

• do 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,

• do 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,

• do 280zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.

Termin składania wniosków ustala samorządy miast i gmin. - w Środzie Wielkopolskiej do10 września 2009 r.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach należy składać u dyrektorów szkół, w których dziecko rozpocznie naukę we wrześniu. Przy zwrocie pieniędzy za podręczniki należy przedstawić dowód zakupu.
 

[ strona: 1 z 1 ]
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x