Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Oświata w Gminie - Edukacja - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Oświata w Gminie

 

Gmina Środa Wielkopolska jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

 1. Przedszkole Nr 3, ul. Górki 5,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Dąbrowskiego 50
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 20-Października 2
 4. Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim
 5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej
 6. Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wielkopolskiej.
Obecnie na terenie miasta funkcjonuje (od 2013r.) jeden niepubliczny żłobek dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, mieszczący się w budynku przedszkola „Krasnal Hałabała” na ulicy Staszica, gdzie przez wiele lat istniała publiczna placówka dla najmłodszych znana wszystkim mieszkańcom miasta, oraz dwa żłobki prywatne.
 
Na terenie gminy działa 13 przedszkoli niepublicznych (w tym jedno z dodatkowymi zamiejscowymi oddziałami), z których 8 powstało w latach 2011-2014. W ostatnich 4 latach liczba dzieci w przedszkolach wzrosła z 723 do 1170. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych było możliwe poprzez utworzenie nowych przedszkoli niepublicznych, przede wszystkim placówek prowadzonych przez Spółkę Środa XXISpółkę Środa XXI EDU. Mimo dużego wzrostu liczby dzieci, przedszkola dysponują wystarczającą liczbą miejsc. Większość placówek niepublicznych (dla ponad 800 dzieci) oferuje odpłatność za pobyt dziecka taką jak przedszkola publiczne, tj. 1 zł za godzinę pobytu dziecka ponad 5 godzin (podstawa programowa) oraz nieodpłatne zajęcia dodatkowe.

 

Od września 2012 roku, kiedy dokonano połączenia gimnazjów publicznych w Środzie, ich uczniowie rozpoczęli naukę w Gimnazjum Nr 1 (w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1), co pozwoliło ulepszyć skierowaną do nich ofertę edukacyjną, bardziej racjonalnie wykorzystać możliwości kadry pedagogicznej, zlikwidować zmianowość w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przenieść klasy specjalne i bibliotekę do jednego budynku.

 

Wraz z początkiem roku szkolnego 2013/1014 rozpoczęły działalność Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Jarosławcu, Pławcach i Brodowie, utworzone na bazie zlikwidowanych szkół podstawowych w tych miejscowościach. Szkoły są prowadzone przez Spółkę Środa XXI EDU, którą utworzyli dyrektorzy i nauczyciele zlikwidowanych placówek oraz sołtysi i radni z tych miejscowości. Podjęcie tych kroków, pozwoliło na pozostawienie szkół zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ich utrzymania.

 

W 2011 roku został powołany do życia Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli, zajmujący się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli samorządowych. Pozwoliło to na racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na oświatę oraz efektywne rozplanowanie pracy pracowników poszczególnych placówek w jednej jednostce.

W 2011 roku utworzono na bazie istniejących stołówek w przedszkolach i szkołach - zakład budżetowy – Stołówki Gminne. Powstała tym samym jednostka centralna odpowiedzialna za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach na terenie gminy.

W ramach programu rządowego, Gmina Środa Wielkopolska corocznie przyznaje około 300 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od 2012 roku zadanie to w imieniu Gminy, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Środa Wielkopolska wypłaca również w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” środki przeznaczone na zakup podręczników. Z tej formy pomocy korzysta około 300 uczniów rocznie.

Z programu „Radosna szkoła” Gmina otrzymała w ubiegłych latach środki, które pozwoliły na utworzenie szkolnych placów zabaw w czterech podstawówkach: w „Dwójce” i „Trójce”, oraz w Jarosławcu i Starkówcu Piątkowskim.

W latach 2010-2013 Gmina Środa Wielkopolska pozyskała też fundusze na realizację projektów: „Dobry start dla każdego” i „Każdy ma szansę na sukces”. Ich realizacja zapewniła uczniom z klas I-III – w sześciu szkołach podstawowych (w tym sześciolatkom) wyrównanie szans edukacyjnych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Głównym założeniem tego projektu była indywidualizacja pracy z dziećmi, u których występuje:

 • ryzyko dysleksji,
 • trudności w uczeniu się matematyki,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia w rozwoju mowy,
 • wady postawy,
 • duży potencjał w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych.

Gmina wspiera również kształcenie młodych kadr, rocznie ze swojego budżetu dofinansowuje koszty kształcenia około 70 pracowników – środki te otrzymują pracodawcy przyuczający uczniów do wykonywania zawodu. Od września 2013 roku realizacją tego zadania zajmuje się w imieniu Gminy - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli.

 

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x